06 24 679 861   06 53 893 862

Ridderspoorweg 163, 1032 LL Amsterdam

Privacy Statement

Luisteren, ruimte geven en
onorthodox adviseren

Zien, horen, voelen en proeven wat er gebeurt. Daarom werken wij graag bij de opdrachtgever in huis. Gebaande paden mijden is soms nodig om het doel te bereiken. Wij durven te adviseren, intuïtief en sensitief. We zijn niet bang.
We geven leiding vanuit de gedachte dat een mens vooral excelleert als hij zijn talent mag inzetten.

Bij veranderingen in de organisatie bevinden wij ons regelmatig in de buurt van de koffieautomaat, want het gaat om meer dan formele communicatie.

Communicatie met impact

Een communicatieaanpak moet passen bij een cultuur en bijdragen aan organisatiedoelen. Dat is altijd het uitgangspunt. Een doordachte strategie leidt tot interventies met impact. We kiezen de juiste mix van online én offline middelen en activiteiten. We stimuleren ontmoeting en reflectie via webcare en persoonlijke contacten.

Afhankelijk van het te bereiken doel kiezen we voor stapsgewijs, planmatig werken of voor een iteratief proces of ‘scrum-aanpak’ waarbij we, samen met de opdrachtgever, tussentijds bijsturen en actualiseren.

Samenwerken met andere professionals

We werken graag samen, met de opdrachtgever en hun vaste ‘leveranciers’. Maar ook binnen ons eigen netwerk. Wij werken samen met goede vormgevers, creatieve online-specialisten, mediabureaus en public affairs consultants.

‘Een creatief idee
     wordt toch sterker
  als we daar samen
                op ‘kauwen’.’

‘Het meemaken van het proces is belangrijk
                              voor draagvlak en borging
          van de veranderdoelen.’