06 24 679 861   06 53 893 862

Ridderspoorweg 163, 1032 LL Amsterdam

Privacy Statement

CV Loes Phoelich

Loes Phoelich startte het bureau in 1995. Zij werkte de laatste jaren vooral interim in leidinggevende en adviesfuncties bij de provincie Gelderland, netbeheerder Alliander, Natuurmonumenten en de HSL zuid. Daarnaast is zij ervaren in het managen van grote projecten. Zo was zij verantwoordelijk voor alle communicatie van de landelijke Commissie Vrijwilligersbeleid (ministerie VWS) en het project Lokaal preventief jeugdbeleid van de VNG.

Zij werkte bij Alliander als teamleider interne communicatie. Bij Natuurmonumenten was zij hoofd Communicatie en Fondswerving en verantwoordelijk voor merk en reputatiemanagement, campagnes, beleidscommunicatie en persvoorlichting. Bij zorgcentrum Betuweland was zij kwartiermaker voor een revitalisering van de communicatieaanpak (nieuwe huisstijl en marketing Thuiszorg).

Loes is een creatieve adviseur. Strategisch en sensitief. Sterk in planvorming én tot uitvoering komen. Een inspirator met een grote organisatiesensitiviteit. Gezond verstand en plezier. Als leidinggevende mensgericht en coachend, liefdevol en sturend op resultaat.

Loes Phoelich studeerde Nederlands en heeft verschillende communicatieopleidingen gevolgd (NGPR, Bedrijfsjournalistiek, mediatrainingen, leergang IW, masterclass SIOO verandermanagement).

Contact: 06 53 893 862   linkedin loes phoelich

‘Mensen vertrouwen             geven en
      talenten benutten.’

CV Rik Enklaar

Rik Enklaar is partner sinds 1999. Hij heeft ruime ervaring als interim -manager en bestuursadviseur
voor onder meer ProRail, Akzo Nobel, NS, Senter/ Novem, Alliander, Ministerie van OCW en diverse gemeenten. Eerder was hij hoofd Public Relations van Randstad. Als senior consultant bij van Rossum & Partners was hij verantwoordelijk voor opdrachtgevers als het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat (Betuweroute en snelheidsbegrenzer) en de KNMP (apothekersvereniging).

Rik is een analytische adviseur, een doorvrager die geen genoegen neemt met een half antwoord. Strategisch sterk en toch in staat dat te vertalen naar pragmatische uitvoering. Een coachend leidinggevende met empathie en oog voor kwaliteit.
Zorgzaam, beschouwend , kritisch.

Rik Enklaar studeerde Nederlands, met specialisme taalbeheersing en massacommunicatie/pr en deed diverse management- en communicatietrainingen.

Contact: 06 24 679 861  linkedin rik enklaar

‘Door vragen stellen
       tot de kern komen.’